Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Kolacja Wigilijna dla podopiecznych Caritas Piaseczno

261

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO
zwany dalej „Zamawiającym” w dniu 18.11.2021 r.
na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057 ze zm.)
Zamieszcza ofertę:
Parafii Rzymskokatolickiej św. Anny w Piasecznie, na realizację zadania: Kolacja Wigilijna…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Kolacja Wigilijna dla podopiecznych Caritas Piaseczno