Zapytanie ofertowe na wynajem , obsługę i utrzymanie toalet przenośnych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno w roku 2022

183

Zapytanie ofertowe na wynajem, obsługę i utrzymanie toalet przenośnych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno w roku 2022.

 

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Zapytanie ofertowe na wynajem , obsługę i utrzymanie toalet przenośnych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno w roku 2022