Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Kultywowanie tradycji świąt narodowych oraz świąt kościelnych, współudział w uroczystościach rocznicowych

296

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO
zwany dalej „Zamawiającym” w dniu 27.07.2020 r.
na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)
Zamieszcza ofertę:
Stowarzyszenia Pamięci…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Kultywowanie tradycji świąt narodowych oraz świąt kościelnych, współudział w uroczystościach rocznicowych