Oferta realizacji zadania publicznego pn.: V Halowe Zawody Łucznicze o Puchar Burmistrza Piaseczna

283

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO
zwany dalej „Zamawiającym” w dniu 21.02.2020 r.
na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.)
 Zamieszcza ofertę:
  Klubu…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Oferta realizacji zadania publicznego pn.: V Halowe Zawody Łucznicze o Puchar Burmistrza Piaseczna