Podinspektor w Wydziale Księgowości Budżetowej

286

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  Podinspektor   w Wydziale  Księgowości Budżetowej.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Podinspektor w Wydziale Księgowości Budżetowej