Oferta realizacji zadania publicznego pn.: „Wyjazd integracyjno – terapeutyczny dla podopiecznych Caritas Piaseczno Zakroczym 2023”

527

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO zwany dalej „Zamawiającym” w dniu 26.09.2023 roku Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 571),  zamieszcza ofertę Parafii Rzymskokatolickiej św. Anny w Piasecznie  na realizację poniżej proponowanego zadania własnego…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Oferta realizacji zadania publicznego pn.: „Wyjazd integracyjno – terapeutyczny dla podopiecznych Caritas Piaseczno Zakroczym 2023”