Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Wyjazd szkoleniowo-integracyjny Drużyny Pożarniczej Anioły Floriana i ich rodziców/opiekunów

601

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO
zwany dalej „Zamawiającym” w dniu 29.08.2023 r.
na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571)
Zamieszcza ofertę:
Stowarzyszenia Anioły Floriana, na realizację zadania:
Wyjazd szkoleniowo-integracyjny Drużyny…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Wyjazd szkoleniowo-integracyjny Drużyny Pożarniczej Anioły Floriana i ich rodziców/opiekunów