PWiK Piaseczno inwestuje w odnawialne źródła energii

956
Panele fotowoltaiczne na dach oczyszczalni ścieków w Piasecznie
foto archiwum PWiK Piaseczno

Poczynione wcześniej inwestycje w odnawialne źródła energii pozwoliły gminnej spółce wodociągowej złagodzić skutki drastycznych podwyżek cen prądu, a w efekcie uniknąć konieczności podwyższania cen usług dla mieszkańców.

Inwestycje w odnawialne źródła energii stanowią bardzo istotny element działań podejmowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie
Sp. z o.o. na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz zmniejszenia śladu węglowego. Inwestycje w instalacje kogeneracyjne biogazu, instalacje fotowoltaiczne oraz ekonomiczne źródła światła LED optymalizują zapotrzebowanie na energię elektryczną obiektów przedsiębiorstwa, a także mają na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania spółki na środowisko naturalne. Dzięki prowadzonym inwestycjom w odnawialne źródła energii PWiK zwiększa swoje bezpieczeństwo energetyczne oraz samowystarczalność energetyczną.

Stale rosnące koszty energii elektrycznej stanowią ogromne wyzwanie dla przedsiębiorstw branży sektora wodociągowo-kanalizacyjnego. Dzięki ciągłej inwestycji w odnawialne źródła energii zostały wybudowane instalacje fotowoltaiczne m.in. na stacjach uzdatniania wody w Złotokłosie, Siedliskach, Piasecznie, Wólce Kozodawskiej oraz na wybranych przepompowniach ścieków. To pozwoliło spółce złagodzić skutki podwyżek cen energii elektrycznej, co przekłada się na możliwość utrzymania cen wody i ścieków na stałym poziomie.

Obecnie na terenie oczyszczalni ścieków w Piasecznie do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej wykorzystuje się biogaz powstały w procesie fermentacji osadów ściekowych. Wyprodukowana energia elektryczna i cieplna pozwala na pokrycie już ponad 25% ogólnego zapotrzebowania oczyszczalni ścieków przy ul. Żeromskiego na energię.

Aktualnie dobiegają końca prace nad budową instalacji fotowoltaicznej na terenie piaseczyńskiej oczyszczalni ścieków. Wybudowana instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy ok. 192 kWp pozwoli na dalsze częściowe pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną obiektów na terenie oczyszczalni oraz kolejne zmniejszenie poboru energii elektrycznej z sieci. Instalacja zbudowana jest z paneli monokrystalicznych o wysokiej sprawności energetycznej o mocy 470Wp każdy.

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na terenie oczyszczalni ścieków w Piasecznie pozwoliło w pierwszym półroczu br. wyprodukować blisko 1 000 MWh energii elektrycznej z własnych źródeł. W maju br. dzięki instalacji „zielonej energii” oczyszczalnia ścieków w Piasecznie była w 50% samowystarczalna energetycznie – i taki cel przedsiębiorstwo planuje osiągnąć w nadchodzącym 2024 roku.

Inwestycje prowadzone przez PWiK Piaseczno mają na celu obniżenie kosztów bieżącej działalności spółki poprzez ograniczenie zakupu energii elektrycznej ze źródeł zewnętrznych, co bezpośrednio w znaczący sposób przekłada się na ceny usług dla mieszkańców.