Budynek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 (widok od ul. Sierakowskiego)
foto Marcin Borkowski

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno szuka pracowników do wydziałów: inwestycji, księgowości budżetowej, utrzymania infrastruktury i transportu publicznego, urbanistyki i architektury, kadr i administracji oraz do referatów: pozyskiwania funduszy zewnętrznych, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i ochrony przeciwpożarowej.

Obecnie poszukiwani są:
➡️ Inspektor ds. rozliczeń, planowania, sprawozdawczości i przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji (termin składania dokumentów do 30 czerwca 2023 r.)
➡️ Podinspektor ds. planowania przestrzennego w Wydziale Urbanistyki i Architektury (termin składania dokumentów do 30 czerwca 2023 r.)
➡️ Inspektor nadzoru ds. elektrycznych w Wydziale Inwestycji (termin składania dokumentów do 30 czerwca 2023 r.)
➡️ Specjalista ds. środków trwałych w Wydziale Księgowości Budżetowej – umowa zlecenie (termin składania dokumentów do 16 czerwca 2023 r.)
➡️ Inspektor ds. administracyjnych w Wydziale Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego (termin składania dokumentów do 16 czerwca 2023 r.)
➡️ Referent/Podinspektor w Referacie Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych – umowa o pracę na czas określony (termin składania dokumentów do 16 czerwca 2023 r.)
➡️ Podinspektor ds. archiwum w Wydziale Kadr i Administracji (2 stanowiska) (termin składania dokumentów do 12 czerwca 2023 r.)
➡️ Inspektor w Referacie Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej (termin składania dokumentów do 12 czerwca 2023 r.)

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych ofert pracy, można znaleźć na naszym Biuletynie Informacji Publicznej: bip.piaseczno.eu/oferty-pracy.

Zainteresowane osoby zachęcamy do złożenia dokumentów.