Ogłaszamy nabór na składnie wniosków na stypendia sportowe 2023 r.
Ogłaszamy nabór na składnie wniosków na stypendia sportowe 2023 r.

STYPENDIA SPORTOWE 2023

Działając zgodnie z Uchwałą nr 973/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 stycznia 2022r. uprzejmie informujemy, że została uruchomiona procedura przyznawania  stypendiów sportowych za osiągnięcia sportowe w 2022 roku.

Wnioski należy składać w sekretariacie siedziby głównej GOSiR Piaseczno ul. Gen. Wł. Sikorskiego 20 do 30.12. 2022r. do godz. 12.00.

Wszelkie informacje dotyczące przyznawania stypendiów sportowych znajdują się w załącznikach. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Katarzyną Kondraciuk tel. 22 716-80-01 wew.11; 660-057-999e-mail: kkondraciuk@gosir-piaseczno.pl.

Lista dokumentów niezbędnych do rozpatrzenie wniosku stypendialnego:

  1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego za wyniki sportowe.
  2. Uzasadnienie wniosku.
  3. Oświadczenie zawodnika / opiekuna prawnego.
  4. Oświadczenie stypendysty do zeznania podatkowego i ubezpieczenia społecznego.
  5. Opinia stowarzyszenia o wywiązywaniu się zawodnika z obowiązków statutowych.
  6. Potwierdzenie osiągniętych wyników sportowych wydanych przez właściwy związek sportowy.
  7. Zobowiązanie wnioskodawcy do informowania Burmistrza M i G Piaseczno o okolicznościach skutkujących pozbawienia stypendium.
  8. Oświadczenie zawodnika o nie reprezentowaniu innego stowarzyszenia w tej samej dyscyplinie.
  9. Program szkolenia stypendysty.
  10. Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie ( tylko w przypadku miejsca zamieszkania po za gminą Piaseczno).

Wniosek – stypendium – pkt_1-4

Źródło: GOSIR : Ogłaszamy nabór na składnie wniosków na stypendia sportowe 2023r.