Miejski System Dyspozytorski

2062
Widok ekranu w systemie dyspozytorskim OnCall

W Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno od 2020 roku realizowany jest projekt wprowadzający w życie obsługę zgłoszeń odbieranych od mieszkańców w miejskim Systemie Dyspozytorskim.

W ramach tego działania stworzono stanowisko dyspozytora miasta, na którym są przyjmowane zgłoszenia od mieszkańców: nadsyłane przez aplikację mobilną, przekazywane telefonicznie, wysyłane przez e-mail lub osobiście zgłaszane w urzędzie.

Dyspozytor miejski rejestruje wszystkie zgłoszenia w specjalnie utworzonym systemie i deleguje je do obsługi przez wydziały urzędu.

System dyspozytorski składa się z:

 • Narzędzi zapewniających dopływ informacji i zgłoszeń (aplikacja mobilna, e-mail, telefon itd.)
 • Rdzenia systemu – czyli oprogramowania dyspozytorskiego OnCall Dispather Advantage. Jest to specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające wizualizację zgłoszeń na mapie gminy i ich podział na rodzaje poprzez przypisanie odpowiednich ikon. Umożliwia on skierowanie przyjętego różnymi kanałami zgłoszenia w odpowiednie miejsce gdzie zostanie obsłużone. System zapewnia możliwość dyspozycji do wydziałów urzędu oraz bezpośrednio do jednostek (urzędników) aktualnie przebywających w terenie – np. do patroli Straży Miejskiej lub służb utrzymania terenów publicznych. Położenie jednostek terenowych również widoczne jest na mapie wraz z wizualizacją dostępności danej jednostki.
 • Rejestru Zdarzeń – specjalnego modułu, dla wydziałów do których zadysponowano zgłoszenia. To tu odbywa się główna obsługa zgłoszenia. Po jego przyjęciu urzędnicy aktualizują status spraw i uzupełniają informację o sposobie załatwienia zgłoszenia.
 • Wyszukiwarka zgłoszeń – internetowa część systemu umieszczona na stronie internetowej gminy Piaseczno, umożliwiająca odszukanie przesłanego do Urzędu zgłoszenia. W przypadku zgłoszeń telefonicznych dyspozytor podaje zgłaszającemu numer zgłoszenia, który można wpisać w wyszukiwarkę. W przypadku zgłoszeń z aplikacji lub e-mail zgłoszenie można odszukać poprzez dane lokalizacyjne – miejscowość, adres i datę.
 • Aplikacji mobilnej jednostek terenowych Mobile Responder- jest to narzędzie umożliwiające obsługę zgłoszeń przez urzędników, którzy pracują aktualnie w terenie lub przez patrole terenowe Straży Miejskiej. W tej aplikacji można uzyskać dostęp do zasobów urzędu – np. ustalić własność działki lub ocenić usytowanie urządzeń infrastruktury podziemnej – kabli elektrycznych, rurociągów itp. Aplikacja daje również możliwość generowania nowych zgłoszeń w systemie dyspozytorskim – może służyć jako notatnik zauważonych w terenie problemów i usterek do poprawienia w późniejszym czasie.

System dyspozytorskiej obsługi zgłoszeń został wprowadzony z myślą wyjścia naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy zgłaszali do Urzędu różne sprawy w bardzo różny sposób. Często osoba do której finalnie trafiało zgłoszenie nie miała wystarczających informacji do skutecznego i sprawnego załatwienia sprawy. Dzięki wprowadzeniu systemu w powtarzalny sposób opisującego zgłoszenia zyskaliśmy pełniejszą, rzetelną i sprawdzoną informację, na którą urzędnicy są w stanie szybko i skutecznie zareagować.

Wdrożenie systemu podzielono na kilka etapów:

 1. Pierwszym krokiem było uruchomienie Systemu Dyspozytorskiego OnCall i towarzyszącego mu Rejestru Zdarzeń, który umożliwił sprawny przepływ informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy i skrócił znacząco czas potrzebny na ich przekazanie.
 2. W następnym kroku przeprowadzono integrację z aplikacją MobileAlert umożliwiającą odbieranie informacji od mieszkańców – to właśnie ten kanał jest najczęściej przez nich używany do komunikacji z Urzędem.
 3. Kolejnym etapem była integracja z systemami dziedzinowymi Straży Miejskiej i systemem Monitoringu Miejskiego. Dzięki temu w systemie dyspozytorskim zyskaliśmy możliwość weryfikacji zgłoszeń poprzez dostęp do podglądu z kamer miejskich oraz możliwa stała się obsługa zgłoszenia dedykowanego Straży Miejskiej właśnie w ich specjalistycznym systemie dziedzinowym, który wymienia bieżące statusy operacji na danej sprawie z Systemem Dyspozytorskim – dzięki temu możliwe jest wystawianie aktualnego statusu sprawy dla mieszkańców.
 4. Po tym wszystkim udostępniona została internetowa wyszukiwarka zgłoszeń oraz uruchomione zostało stanowisko Dyspozytora miejskiego, który oprócz bieżącego dysponowania zgłoszeniami napływającymi do systemu przyjmuje również zgłoszenia telefoniczne od mieszkańców. Dyspozytorzy pracują w systemie 3-zmianowym więc obsługa telefoniczna tak jak aplikacyjna dostępna jest całą dobę.
 5. Aby mieć możliwość dyspozycji bezpośredniej zgłoszeń do pracowników przebywających w terenie uruchomiono dla nich aplikację Mobile Responder zapewniającą bieżącą obsługę zgłoszeń oraz dostęp do baz danych urzędu bezpośrednio poprzez urządzenie mobilne. W systemie dyspozytorskim zaszły zmiany, ponieważ na mapie pojawiły się aktualne pozycje i statusy jednostek terenowych.
 6. Na koniec do Systemu Dyspozytorskiego włączyliśmy sieć czujników miejskich. Na mapie widoczny jest stan czujników zalewowych umieszczonych na Kanale Piaseczyńskim (Perełce), na rowie odwodnieniowym w Józefosławiu oraz na Rzece Jeziorce, informujących o wysokim stanie wody. W przypadku zadziałania czujników w Systemie Dyspozytorskim tworzone jest automatyczne zgłoszenie o zagrożeniu, które weryfikuje dyspozytor poprzez system kamer sprzęgniętych z czujnikami. Po zadziałaniu czujnika fotografują one bieżący stan cieku wodnego i przesyłają obraz na stanowisko dyspozytorskie.
  W systemie działają również czujniki parkowania w niedozwolonych miejscach, obrazujące w czasie rzeczywistym bieżący stan parkowania. Umieszczone zostały w newralgicznych miejscach gdzie zaparkowanie samochodu bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Według ich wskazań patrole Straży Miejskiej na bieżąco reagują na naruszanie przepisów.
 7. To nie koniec rozwoju systemu – w najbliższym czasie planowana jest integracja z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie. W systemie Dyspozytorskim będą obsługiwane zgłoszenia i awarie dotyczące sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Możliwa będzie ich szybsza obsługa poprzez zastosowanie bezpośredniej dyspozycji do jednostki przebywającej w pobliżu oraz monitoring statystyczny i geograficzny awarii i usterek sieci.
 8. W najbliższym czasie również planowane jest włączenie do systemu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz integracja z ich systemami raportowania GPS. Dzięki temu zyskamy możliwość monitorowania i rozliczania tras przejazdu i eksploatacji wozów bojowych tych jednostek. Możliwa będzie również poprawa sposobu prowadzenia akcji związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Z funkcjonalności opisanych w pkt 1-6 można już na bieżąco korzystać natomiast opcje zawarte w punktach 7 i 8 planowane są do uruchomienia w 2023 roku.

System jest rozwijany na bieżąco. Co kwartał wprowadzamy poprawki informatyczne i staramy się uruchamiać nowe funkcjonalności, których nie sposób wszystkich wymienić. System posiada rozległe bazy danych dające olbrzymią wiedzę statystyczną – pozwalającą inteligentnie zarządzać miastem, prowadzić analizy zdarzeń terenowych i wyciągać wnioski np. dotyczące awarii i ich skupisk. Takie działania pozwalają na podejmowanie decyzji o potrzebie konserwacji czy przebudowy różnych elementów miejskiej infrastruktury.

Deklarujemy chęć integracji również z innymi aplikacjami oraz podmiotami, które współpracują z naszą gminą. Jeśli masz pomysł na nowe funkcjonalności skontaktuj się z Referatem Innowacji Miejskich karat@piaseczno.eu lub po prostu zadzwoń do Dyspozytora 22 70 17 501. Twoje zgłoszenie na pewno do nas trafi.
Skontaktujemy się z Tobą i wspólnie zastanowimy nad sposobem i możliwością dołączenia do naszego systemu.

W czasach społeczeństwa informacyjnego otrzymywanie, gromadzenie i sprawne operowanie na informacji to podstawa skuteczności władz i służb terenowych. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców i łatwości w dokonywaniu zgłoszeń oraz realnej i szybkiej obsłudze możliwe jest dostrzeżenie działania systemu w przestrzeni miasta. System Dyspozytorski – choć niewidoczny fizycznie i głęboko schowany w zakamarkach miejskiej serwerowni ma realny i skuteczny wpływ na funkcjonowanie i wygląd naszego miasta.

Dziękujemy i zachęcamy do korzystania z aplikacji MobileAlert oraz wyszukiwarki zgłoszeń