Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Piaseczno na lata 2017-2027"

1123

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach projektu “Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Piaseczno na lata 2017-2027”.
Projekt dokumentu wraz z formularzem zgłaszania uwag dostępny jest na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu “Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Piaseczno na lata 2017-2027”