Budżet obywatelski w Piasecznie wystartuje w tym roku

6122

Piaseczno właśnie dołącza do grona miast, w których mieszkańcy będą mogli współdecydować o wydatkach miejskich w ramach Budżetu Obywatelskiego
Już w maju mieszkańcy Piaseczna po raz pierwszy zgłoszą swoje propozycje, a następnie zagłosują na najpopularniejsze projekty w swojej okolicy. Procedura jest bardzo prosta – wystarczy dobry pomysł, grono zwolenników, a projekt może zostać wpisany do budżetu Gminy Piaseczno na rok 2018.

Budżet na projekty lokalne
Jakie projekty zgłosić? W Budżecie Obywatelskim realizuje się stosunkowo małe projekty. W naszym mieście będą to takie, których koszt realizacji nie przekroczy 100 000 zł. Decyzje o większych projektach pozostają w kompetencjach Rady Miejskiej. Należy również pamiętać, że projekt w Budżecie Obywatelskim nie może wykraczać poza zadania własne gminy oraz powinien być na tyle nieskomplikowany, aby jego realizacja nie trwała dłużej niż rok (jeśli będzie to budowa elementu infrastruktury, wówczas eksploatacja nie jest włączana w okres realizacji).

Równy podział środków
W ramach BO decydować będzie można o projektach realizowanych w granicach administracyjnych miasta Piaseczno. Budżet ten jest odpowiedzią na działające na wiejskich obszarach naszej gminy Fundusze Sołeckie, w ramach których co roku mieszkańcy decydują o podziale niemal miliona złotych. W mieście Piaseczno na projekty Budżetu Obywatelskiego przeznaczono do podziału 1 400 000 złotych. Zachowano więc proporcję funkcjonującą przy Funduszach Sołeckich, czyli około 30 złotych na mieszkańca.

Głosowanie i realizacja
Pomysły spełniające założenia Regulaminu poddane zostaną pod głosowanie. To mieszkańcy bezpośrednio zdecydują, które pomysły będą zrealizowane. Po głosowaniu wybrane projekty trafią do gminnego budżetu na zbliżający się rok 2018. Projekty zgłaszać jak i głosować będzie można zarówno w sposób tradycyjny jak i z wykorzystaniem Internetu. Gmina obecnie wybiera firmę, która udzieli licencji na system internetowej obsługi budżetu
Zgłaszanie pomysłów: 8 maja – 11 czerwca
Głosowanie: 1 września – 1 października
Więcej szczegółów już wkrótce!