Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Stara Iwiczna gm. Lesznowola, stanowiącej działkę ewid. nr 63/17

184

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Stara Iwiczna gm. Lesznowola, stanowiącej działkę ewid. nr 63/17