Zawiadomienie Starosty Piaseczyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego stwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa – Starostę Piaseczyńskiego nieruchomości stanowiących działki ew. nr 133, 136, 143 obręb Szymanów oraz dz. ew. nr 350/2 obręb Kąty gm. Góra Kalwaria

86

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Zawiadomienie Starosty Piaseczyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego stwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa – Starostę Piaseczyńskiego nieruchomości stanowiących działki ew. nr 133, 136, 143 obręb Szymanów oraz dz. ew. nr 350/2 obręb Kąty gm. Góra Kalwaria