Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zamiarze ograniczenia, w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Marylka gm. Tarczyn stanowiącej działkę ewidencyjną nr 92/12

360

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zamiarze ograniczenia, w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Marylka gm. Tarczyn stanowiącej działkę ewidencyjną nr 92/12