Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zamiarze ograniczenia, w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 0029 Ruda, gm. Tarczyn, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 53/9

258

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zamiarze ograniczenia, w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 0029 Ruda, gm. Tarczyn, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 53/9