Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako dz. ewid. nr 18 obręb 70 miasto Piaseczno

218

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako dz. ewid. nr 18 obręb 70 miasto Piaseczno