Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia tj. dz. 35 obręb Żabieniec IRS

94

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia tj. dz. 35 obręb Żabieniec IRS