Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości stanowiącej dz. ewid. nr 542/5 obręb Prace Duże gm. Tarczyn

414

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości stanowiącej dz. ewid. nr 542/5 obręb Prace Duże gm. Tarczyn