Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości tj. dz. ewid. nr 245/2 obręb Złotokłos

1459

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości tj. dz. ewid. nr 245/2 obręb Złotokłos