Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego SPN-II.7570.3.212.2020.BK o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0037 Wola Gołkowska dz.o nr. ew 29/3 objętą decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 161/SPEC/2019 z dnia 30.12.2019r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa Południowego Wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 (…)".

718

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego SPN-II.7570.3.212.2020.BK o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0037 Wola Gołkowska dz.o nr. ew 29/3 objętą decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 161/SPEC/2019 z dnia 30.12.2019r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa Południowego Wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 (…)”.