Ogłoszenie Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego o przetargu na sprzedaż nieruchomości tj. dz. 1/238, 1/241, 1/580, 1/581 obręb Linin II oraz dz. 67/13 obręb Aleksandrów gm. Góra Kalwaria

850

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Ogłoszenie Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego o przetargu na sprzedaż nieruchomości tj. dz. 1/238, 1/241, 1/580, 1/581 obręb Linin II oraz dz. 67/13 obręb Aleksandrów gm. Góra Kalwaria