Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.746.2021.MWL

641

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń melioracji wodnych na terenie działki 50/8 obr. Baszkówka, gm. Piaseczno. Treść informacji dostępna pod nr tel. 22 7017676.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.746.2021.MWL