Ograniczenie poboru wody – komunikat PWiK Piaseczno

10522

Szanowni Państwo,

W związku z panującą suszą atmosferyczną oraz zwiększonym poborem wody, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie zwraca się do mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno z prośbą o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody do czasu poprawy sytuacji pogodowej.

W szczególności należy ograniczyć korzystanie z wody na cele:
• podlewania trawników i ogródków przydomowych
• mycia pojazdów

PWiK Piaseczno
www.pwikpiaseczno.pl