Budynek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 (widok od ul. Sierakowskiego)
foto: Marcin Borkowski

Zarządzenie Burmistrza nr ADK.0050.24.2022 w sprawie uchylenia zarządzenia nr ADK.0050.13.2022 w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta i Gminy Piaseczno.

Zarządzenie Burmistrza nr ADK.0050.24.2022 w sprawie uchylenia zarządzenia nr ADK.0050.13.2022 w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez UMiG Piaseczno


Do odwołania Urząd Miasta i Gminy Piaseczno będzie wykonywać zadania w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów.

BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA INTERESANTÓW
będzie możliwa tylko w zakresie:

  • sprawy z zakresu ewidencji ludności: dowody osobiste, meldunki itd. (Wydział WSO)– po uprzednim umówieniu wizyty przez internet: System Rezerwacji Wizyt (szczegóły: Zmiana zasad obsługi mieszkańców w Wydziale Spraw Obywatelskich)
  •  sprawy z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego – po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty; zapisy pod numerem telefonu (22) 70 17 637; (zapisywanie nie dotyczy sporządzania aktów zgonu)
  •  przyjmowanie wpłat (kasa) – bez konieczności umawiania (kolejkomat), konsultacje, wyjaśnienia dot. wysokości podatków (Wydział Finansowy),
  •  odbiór dokumentów i inne sprawy po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem Urzędu

ZAŁATWIANIE INNYCH SPRAW:

 1. za pośrednictwem e-puap
 2. telefonicznie:
 • Wydział Urbanistyki i Architektury – (22) 70-17-551
 • Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami – (22) 70-17-553
 • Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej – (22) 70-17-541
 • Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej (22) 70-17-517 lub 518
 • Wydział Finansowy – (22) 70-17-508; (22) 70-17-510
 • Wydział Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu – (22) 70-17-675 (sprawy Inżynierii ruchu) ; (22) 70-17-656 (sprawy inwestycyjne)
 • Wydział Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego – (22) 70-17-686
 • Wydział Inwestycji – (22) 70-17-667 lub (22) 70-17-668
 • Wydział Gospodarki Odpadami – (22) 70-17-537
 • Wydział Spraw Społecznych – (22) 70-17-646
 • Wydział Świadczeń Społecznych – (22) 70-17-581 (w sprawach funduszu alimentacyjnego); 70-17-559 lub 568 (w sprawach świadczeń 500+ i 300+); 70-17-569 lub 574 (w sprawach świadczeń rodzinnych)
 • Wydział Utrzymania Terenów Publicznych – (22) 70-17-652
 • Wydział Polityki Mieszkaniowej – (22) 70-17-592 lub (22) 70-17-586
 • Wydział Księgowości Budżetowej – (22) 70-17-616
 • Wydział Spraw Obywatelskich – (22) 70-17-600
 • Urząd Stanu Cywilnego – (22) 70-17-637
 • Wydział Kadr i Administracji – (22) 70-17-575, (22) 70-17-577
 • Referat Zamówień Publicznych – (22) 70-17-655
 • Referat Polityki Mobilności i Transportu (22) 70-17-684
 • Referat Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej – (22) 70-17-538
 • Referat Innowacji Miejskich – (22) 726-80-43
 • Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych – (22) 756-20-08
 • Biuro Promocji i Kultury – (22) 70-17-650
 • Biuro Rady Miejskiej – (22) 756-93-86
 • Samodzielne stanowisko ds. polityki energetycznej – (22) 70-17-660
 • Samodzielne stanowisko ds. rozwoju i polityki gospodarczej 515-001-112
 • Straż Miejska – (22) 750-21-60

SKŁADANIE DOKUMENTÓW:

 • za pośrednictwem poczty,
 • poprzez wrzucenie dokumentów do wystawionych w tym celu oznaczonych skrzynek, w poszczególnych lokalizacjach lub w przypadku konieczności uzyskania potwierdzenia złożenia dokumentu – bezpośrednio w punkcie obsługi kancelaryjnej.

OSOBISTY ODBIÓR DOKUMENTÓW:

Tylko po telefonicznym umówieniu terminu (telefony powyżej).

GODZINY PRACY URZĘDU:

poniedziałek-piątek 8.00-16.00

ZARZĄDZENIE nr ADK.0050.13.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO z dnia 26.01.2022 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta i Gminy Piaseczno oraz określenia zasad wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

ZARZĄDZENIE nr ADK.0050.13.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO z dnia 26.01.2022 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta i Gminy Piaseczno oraz określenia zasad wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno (.pdf, 0.97 MB)