OSP

10283
OSP
OSP

SYSTEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W GMINIE PIASECZNO

Telefon alarmowy
998 i 112

Na terenie Gminy Piaseczno funkcjonuje 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych typu „S”, w tym 4 włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Ogólna ilość członków OSP – 220.

OSP Piaseczno
OSP Jazgarzew
OSP Złotokłos
OSP Chojnów
OSP Bogatki
OSP Bobrowiec
OSP Grochowa

Jednostki łącznie dysponują 11 wozami bojowymi oraz dużą ilością specjalistycznego sprzętu ratowniczo – gaśniczego. Rocznie ochotnicze straże wyjeżdżają do ponad 800 akcji ratowniczych.
Działania wszystkich jednostek OSP koordynuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie, która jednocześnie pełni rolę nadzoru merytorycznego nad prowadzonymi przez OSP działaniami ratowniczo-gaśniczymi.

W powiecie piaseczyńskim, jak i na terenie gminy Piaseczna, utrzymuje się tendencja wzrostowa ilości zdarzeń i interwencji. Wiąże się to z dynamicznym rozwojem gminy, wzrostem liczby podmiotów gospodarczych, napływem ludności i zwiększeniem liczby mieszkańców oraz zwiększającym się natężeniem ruchu i liczby pojazdów, ale też związane jest z uniwersalnością zakresu działań ratowniczych i pomocowych formacji strażackiej.

Można tylko przypomnieć, że interwencje z którymi zazwyczaj identyfikujemy strażaków, czyli pożary, to zaledwie 40-50% wszystkich zdarzeń. Pozostałe, w których uczestniczą strażacy to tzw. miejscowe zagrożenia oraz wiele różnych i często nietypowych zdarzeń z jakimi zwraca się społeczeństwo do straży pożarnej oczekując interwencji i pomocy. Aby taką pomoc nieść, potrzebny jest odpowiedni sprzęt i wyposażenie na właściwym poziomie, zapewniającym bezpieczeństwo ratownikom i ratowanym.

Dobry sprzęt ratowniczy i pojazdy, to nie komfort dla strażaka, ale pewność i niezawodność tego sprzętu przy działaniach realizowanych dla lokalnego społeczeństwa oczekującego pomocy w różnych sytuacjach.

Ilość interwencji w gminie Piaseczno sprzed kilku lat była rzędu 300-400 zdarzeń w ciągu roku, obecnie jest to ilość blisko 1000 zdarzeń.

Podobnie ilość interwencji na terenie powiatu, wzrosła z ilości rzędu 600-700 zdarzeń do ponad 3000 zdarzeń w ciągu roku.

Ilość interwencji w powiecie piaseczyńskim plasuje corocznie czołowe miejsce, w skali województwa mazowieckiego. Na 38 powiatów 3-5 miejsce w statystyce zdarzeń.

Statystyka zdarzeń w powiecie piaseczyńskim
Statystyka zdarzeń w powiecie piaseczyńskim

STATYSTYKA ZDARZEŃ – 2012 /wg rodzaju zdarzeń

Statystyka zdarzeń w Gminie Piaseczno
Statystyka zdarzeń w Gminie Piaseczno
 Interwencje poszczególnych OSP w 2012 r.
Interwencje poszczególnych OSP w 2012 r.

Interwencje poszczególnych OSP w 2011 r

Interwencje poszczególnych OSP w 2011 r.

Interwencje poszczególnych OSP w 2011 r.

Interwencje poszczególnych OSP w 2011 r.

W myśl art. 31 p.2 Ustawy o Ochronie Przeciwpożarowej (Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 81, poz. 351 z późniejszymi zmianami) koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi Gmina.

Stan wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Piaseczno wygląda następująco:
– 11 samochodów gaśniczych
– 60 szt. urządzeń spalinowych (agregaty, piły, pompy, wentylatory oddymiające, itp.)
– 16 kpl. aparatów oddechowych
– sprzęt burzący i piły spalinowe do drewna oraz betonu i stali,
– sprzęt i pompy wodne (wysokiej wydajności, szlamowe, pływające, zanurzeniowe)
– sprzęt oświetleniowy tj. agregaty prądotwórcze z osprzętem,
– sprzęt hydrauliczny do ratownictwa drogowego i technicznego,
– sprzęt i wyposażenie do ratownictwa ekologicznego (sorbenty, dyspergenty, neutralizatory),
– sprzęt ratownictwa medycznego

Wiadomości ogólne o Ochotniczych Strażach Pożarnych