Ostatnie prace drogowe na ul. Geodetów. Na zdjęciu robotnicy wykonują oznakowanie poziome.
foto Marek Ławrecki

Dobiega końca przebudowa ulic Energetycznej, Rubinowej i Geodetów. Otwarcie skrzyżowania ulic Geodetów i Puławskiej planowane jest na koniec września.

Najdroższa inwestycja drogowa w historii gminy zbliża się do końca. Dwupasmową ulicą Energetyczną kierowcy poruszają się już od kilku tygodni. Ostatnim etapem prac będzie uruchomienie oświetlenia drogowego, co powinno nastąpić w najbliższych dniach. W ramach odrębnego zadania planowane jest również wykonanie dodatkowych nasadzeń przy zmodernizowanej drodze, która zyskała również nową infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów oraz ronda na skrzyżowaniu z ulicą Rubinową. Na ulicach Rubinowej i Granitowej instalowane są nowe latarnie i kable monitoringu oraz rozpoczynają się również prace brukarskie, które powinny się skończyć jeszcze we wrześniu.

Sygnalizacja do końca września

Do końca września gotowy powinien być również ostatni odcinek ulicy Geodetów – od wjazdu do Auchan do skrzyżowania z ulicą Puławską. Po wykonaniu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z drogą krajową, ulica Geodetów stanie się w pełni przejezdna. Wykonawca deklaruje wykonanie sygnalizacji świetlnej do 30 września 2022 r.

– Przejezdność drogi jest dla nas kluczowa. Potem pozostaną już tylko prace porządkowe, które nie będą utrudniać ruchu – mówi wiceburmistrz Robert Widz. – W ciągu kilku dni po otwarciu ulicy Geodetów dla ruchu, w porozumieniu z ZTM zostanie przywrócone na tę ulicę kursowanie autobusów.

Kluczowa inwestycja na północy gminy

Umowa na przebudowę dwóch kluczowych dróg dla północnej części gminy opiewała na blisko 39 mln złotych i trwa już ponad rok. Całkowity koszt znany będzie po rozliczeniu wszystkich robót dodatkowych.

– Zdajemy sobie sprawę z tego, że inwestycja drogowa w mocno zurbanizowanym terenie była dla mieszkańców i przedsiębiorców bardzo uciążliwa. Trzeba jednak pamiętać, że obejmowała kompleksową przebudowę dróg – wraz z budową kanalizacji deszczowej i sieci infrastruktury podziemnej – energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej – podkreśla burmistrz Daniel Putkiewicz. – To jedna z największych i kluczowych inwestycji w gminie. Przebudowa ulic Geodetów, Energetycznej i Rubinowej ma zapewnić poprawę obsługi komunikacyjnej mocno zurbanizowanego północnego rejonu gminy Piaseczno.

– Na tę inwestycję mieszkańcy Józefosławia i Julianowa czekali od wielu lat – dodaje wiceburmistrz Robert Widz. – Kierowcy zyskali nową nawierzchnię ulic, przestaną tonąć w kałużach po deszczu, bo drogi zyskały odwodnienie, a na pieszych i rowerzystów czeka dedykowana im infrastruktura.