Ostrzeżenie o złej jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2.5

336

W związku z przekroczeniem poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2.5 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia.

Komunikaty do pobrania:
Poziom III – Ostrzeżenie 1 PM 10 (.pdf)
Poziom III – Ostrzeżenie 1 PM 2.5 (.pdf)