Ostrzeżenie o złej jakości powietrza PM 10 oraz PM 2,5

696
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

W związku z przekroczeniem poziomu III – ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 10 oraz PM 2,5 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego ogłasza się ostrzeżenie I stopnia.

Komunikaty:
ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 10 oraz PM 2,5 w powietrzu (.pdf)
poziom III – Ostrzeżenie 1 PM2,5 – 09 listopada (.pdf)