szafa sterownicza Polkolor. Na zdjęciu szafa oraz burmistrz.
foto Łukasz Wyleziński

Dzięki staraniom Muzeum Piaseczna (w organizacji) udało się ocalić kilka cennych pamiątek z dawnych Zakładów Kineskopów Kolorowych „Unitra Polkolor”. Największą z nich jest ważąca 3 tony szafa sterownicza.

Wprawdzie zabudowania przemysłowe ani zlokalizowane w nich obiekty i materiały nie są zabytkami, ale mają często dla mieszkańców znaczenie sentymentalne.

Pod koniec 2022 roku Dyrektor Muzeum Piaseczna Violetta Jarząbkowska rozpoczęła rozmowy z zarządcami terenu Parku Przemysłowego TDP dotyczące zachowania do celów muzealnych obiektów świadczących o historii i znaczeniu tego miejsca dla historii miasta.  – Nie mamy większego wpływu na decyzje właścicieli terenów prywatnych, w tym dotyczące rozbiórek budynków , które wpisały się w historię miasta. Staramy się jednak zabezpieczać elementy pamiątkowe – podkreśla burmistrz Daniel Putkiewicz.

W czwartek 23 lutego 2023 roku nowy właściciel dawnego Polkoloru przekazał największą, a z pewnością najcięższą z pamiątek. Transport ważącej 3 tony i mierzącej 4 metry szafy sterowniczej linii stożka z budynku zestawiarni w Polkolorze do gminnego magazynu przy ul. Technicznej był dużym wyzwaniem. W wydobyciu tak dużego i ciężkiego elementu wsparli Muzeum Piaseczna pracownicy piaseczyńskiej wąskotorówki. Potem trzeba było już tylko przewieźć cenny ładunek na ul. Techniczną a następnie przetransportować z samochodu do hali magazynowej.

– Mniejsze, pozyskane z dawnego Polkoloru pamiątki, będzie można podziwiać w Muzeum Piaseczna. Nad sposobem wykorzystania szafy musimy się jeszcze zastanowić, ale cieszymy się, że udało nam się taką pamiątkę ocalić – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz.

Film pokazuje transport ważącej 3 tony i mierzącej 4 metry szafy sterowniczej linii stożka z budynku zestawiarni w Polkolorze do gminnego magazynu przy ul. Technicznej. Film nie zawiera kwestii dialogowych.