Piaseczno Liderem Edukacji

1871
Lider Edukacji. Na zdjęciu burmistrzowie z wyróżni9eniem w formie świadectwa szkolnego, w tle budynek szkoły.
foto Anna Grzejszczyk

Gmina Piaseczno uzyskała tytuł Lidera Edukacji. Do nagrody nominowane zostały miasta, w których uczniowie systematycznie osiągali najwyższe wynik na egzaminie ósmoklasisty oraz które zapewniały racjonalny poziom finansowania edukacji.

Nagrodę dla Gminy Piaseczno burmistrz Daniel Putkiewicz odebrał podczas zorganizowanego w Chełmie przez Związek Miast Polskich II Kongresu Małych i Średnich Miast.

Liderzy Edukacji zostali wytypowani na podstawie danych z Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP), dostępnego na stronie internetowej smup.gov.pl. Pod uwagę były brane dane dotyczące wyników egzaminów ósmoklasisty oraz wydatków przeznaczanych przez samorząd na edukację. Nagrody przyznano w trzech kategoriach miast.

Liderzy Edukacji:

  • Podkowa Leśna, Milanówek i Piaseczno to Liderzy Edukacji w kategorii miast położonych w strefach zewnętrznych miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw;
  • Bochnia, Cieszyn, Leżajsk i Łowicz – w kategorii miast – siedzib powiatów;
  • Karpacz, Kowal i Alwernia – w kategorii – miasta położone poza strefami zewnętrznymi miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw oraz niebędące siedzibami powiatów.

Do nagrody nominowane zostały miasta, w których uczniowie systematycznie osiągali najwyższe wynik na egzaminie ósmoklasisty oraz które zapewniały racjonalny poziom finansowania edukacji. Pierwszy warunek spełniały miasta, w których Wskaźnik wyników egzaminów ósmoklasisty w latach 2019-21 był najwyższy w danej kategorii. W celu zapewnienia drugiego kryterium, do wyróżnienia nominowano jedynie te miasta, w których wskaźnik kosztów nie przekraczał III kwartyla (75 %) wartości dla miast w danej kategorii. Dla każdego miasta wyliczono wskaźnik kosztów. Przyjęto, że jest to średnia wartość wskaźnika Wydatki budżetu gminy (bieżące, bez remontów i udzielonych dotacji) na szkoły podstawowe na 1 ucznia w szkołach prowadzonych przez samorząd gminy za lata 2019-21, według danych opublikowanych w Systemie Monitorowania Usług Publicznych.