Piaseczno otrzymało dofinansowanie programów dla niepełnosprawnych i ich opiekunów

1225
Piaseczno otrzymało dofinansowanie programów dla niepełnosprawnych i ich opiekunów

Po raz kolejny pozyskaliśmy dofinansowanie 50% kosztów na program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020 oraz 80% na program “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.

Dzięki pozyskanym środkom 170 400 zł, będziemy mogli w większym zakresie zrealizować usługi dla 30-40 osób w ciągu tego roku. Program adresowany jest do osób do 75 roku życia, ale posiadających orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, z pomocy w ramach programu (co bardzo ważne), mogą korzystać również niepełnosprawne dzieci. O dotację w ramach programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” warto zabiegać, ponieważ osoby korzystające nie ponoszą odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze. Usługi są im świadczone bezpłatnie.

Natomiast program “Opieki wytchnieniowej”, na który pozyskaliśmy 35 200 zł, jest programem, w ramach którego realizowane i organizowane jest wsparcie jako odciążenie opiekunów osób niepełnosprawnych w ich codziennej pracy i codziennej opiece nad osobą niepełnosprawną.

Programy społeczne są niezwykle istotne ze względu na konieczność wsparcia rodzin w których wystąpiła niepełnosprawność i bardzo się cieszę że Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej zauważa te potrzeby i wnioskuje o dodatkowe pieniądze na ten cel – mówi Hanna Kułakowska-Michalak, I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.
– Obecnie objętych pomocą w formie usług opiekuńczych za pośrednictwem MGOPS Piaseczno, jest 200 osób w różnym przedziale wiekowym, jednak potrzeby w tym zakresie stale się zwiększają. Dzięki otrzymanemu wsparciu mamy możliwość zwiększenia dostępności do tej formy pomocy, zarówno w co do liczby beneficjentów jak i zakresu świadczonych usług – dodaje wiceburmistrz.

Pozyskane kwoty globalnie nie są może znaczne, ale ze względu na sytuację rodzin z niepełnosprawnością, mają ogromne znaczenie. Ważnym aspektem programów społecznych, jest wzmocnienie członków rodzin, opiekunów zaangażowanych w sposób stały w codzienne wspomaganie osób niepełnosprawnych oraz ograniczenie wpływu na ich kondycję psychofizyczną wiążących się z tym obciążeń. Największe znaczenie ma dla tych rodzin wsparcie i pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki pielęgnacyjnej oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem – dodaje Wioletta Urban, zastępca Dyrektora MGOPS w Piasecznie.

Piaseczno otrzymało dofinansowanie programów dla niepełnosprawnych i ich opiekunów