Piaseczno – partnerem w projektach Ministerstwa Spraw Zagranicznych

2644

Od 2006 r. Gmina Piaseczno uczestniczy, jako partner, w projektach przeprowadzanych w ramach konkursów organizowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych RP.

Są to konkursy związane z pomocą zagraniczną Rzeczpospolitej Polskiej dla szeregu krajów Europy Wschodniej, Azji i Afryki.

Gmina Piaseczno uczestniczyła w ramach tych konkursów, w kilku projektach skierowanych na Ukrainę ( w tym do Tatarskiej Republiki Autonomicznej na Krymie) i Mołdowę.

W przeciągu ostatnich 4 lat gościliśmy w naszym mieście przedstawicieli samorządów z wielu miast z tych właśnie państw i regionów.

Wspólnie realizowane projekty związane są z tematyką budowy społeczeństwa obywatelskiego, struktur samorządu terytorialnego, opracowywania i wykorzystywania w działaniu – strategii rozwoju miast i gmin.

Wartość każdego z projektów oscyluje w granicach 250 -300 tys. zł. Składa się na niego koszt przygotowania i organizacji szkoleń i warsztatów w kraju, którego projekt dotyczy oraz wizyt stażowych w Polsce, w celu zapoznania się na miejscu z praktycznym funkcjonowaniem samorządów.

Przykład Piaseczna, dynamicznie rozwijającego się miasta, laureata wielu nagród, konkursów i plebiscytów, zawsze bardzo sugestywnie oddziałuje na wyobrażnię naszych gości.

Wysiłki inwestycyjne gminy, miejsca budów, nowe obiekty oddane do użytku, zawsze są przedmiotem wielu zapytań i dyskusji w trakcie spotkań w Urzędzie Miasta, tym bardziej, że w przeciągu ostatnich 4 lat wiele się w Piasecznie zmieniło, co goście skwapliwie zauważają.

Także osiągnięcia w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu funduszy unijnych dla potrzeb piaseczyńskiej społeczności są tematem żywego zainteresowania.