Przebudowa ulicy Leśnych Boginek w Zalesiu Górnym

1535

“Przebudowa ulicy Leśnych Boginek w Zalesiu Górnym na odcinku od ul. Wiekowej Sosny do ulicy Wisłockiego w Gminie Piaseczno” to inwestycja, która była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Inwestycja zrealizowana została w okresie 2007 – 2009 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet III „Regionalny system transportowy”, Działanie 3.1. „Infrastruktura drogowa”. Całkowita wartość projektu 2 119 846,40 zł, w tym kwota wydatków kwalifikowanych 1 960 123, 59 zł. Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 1 666 105,05 zł (85 % wydatków kwalifikowanych).

W ramach projektu wykonana została kompleksowa przebudowa ulicy Leśnych Boginek w Zalesiu Górnym na odcinku od ul. Wiekowej Sosny do ulicy Wisłockiego wraz z przebudową infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie drogi. Celem projektu była poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej gminy Piaseczno.

Realizacja projektu wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zwiększył się również komfort jazdy.

Przy ul. Leśnych Boginek w Zalesiu Górnym umieszczono dwie tablice pamiątkowe, informujące o fakcie współfinansowania inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.