Piaseczno solidarne z Ukrainą

6013
Gmina Piaseczno Solidarni z Ukrainą #PiasecznoSolidarnizUkraina

W związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie, Polski Czerwony Krzyż uruchamia zbiórkę środków pod hasłem #napomocUkrainie.

Wpłaty można kierować na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „UKRAINA”. Pozyskane środki będą przeznaczone w pierwszej kolejności m.in. na zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie innych priorytetowych potrzeb.

– Polski Czerwony Krzyż na bieżąco monitoruje sytuację i dostosowuje swoje działania do panujących warunków. Uruchamiamy zbiórkę środków finansowych na rzecz pomocy ofiarom wojny na Ukrainie. Wszystkie nasze akcje będą skoordynowane z działaniami Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca i Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża oraz Ukraińskiego Czerwonego Krzyża, który działa na miejscu zdarzenia – mówi Jerzy Bisek, prezes Polskiego Czerwonego Krzyża.


Informacje Urzędu ds. cudzoziemców w sprawie pomocy dla obywateli Ukrainy: www.gov.pl/udsc/ukraina

Informacje Urzędu ds. cudzoziemców w sprawie pomocy dla obywateli Ukrainy. Допомога громадянам України


PRZECZYTAJ ⇒ POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY


Flaga Unii Europejskiej, Polski oraz Ukrainy przy Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno
foto archiwum Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno