Pomoc dla obywateli Ukrainy

15508
Flaga Ukrainy przy Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno

Gmina Piaseczno jest gotowa realizować zlecone przez rząd działania w związku z sytuacją na Ukrainie. Podejmuje również własne działania ukierunkowane na niesienie pomocy obywatelom Ukrainy.

Bardzo cieszy nas aktywność naszych mieszkańców w organizacji pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Ważne jednak, by pomoc tę dobrze przygotować, korzystając z informacji instytucji zarówno publicznych, jak i organizacji społecznych organizujących pomoc i znających aktualne potrzeby w tym zakresie.

– Gmina Piaseczno jest zobowiązana w pierwszej kolejności realizować zalecenia rządu, do czego jesteśmy gotowi – podkreśla burmistrz Daniel Putkiewicz. – Referat Zarządzania Kryzysowego oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej są przygotowane do niesienia pomocy, w tym również uchodźcom, od blisko trzech lat, od początku pandemii – mówi wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak. – Oczywiście jeśli organizujący oddolnie akcje pomocowe mieszkańcy będą potrzebowali naszego wsparcia – zapraszamy do kontaktu.

Ważne informacje dla obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy po przekroczeniu granicy powinni zarejestrować się w specjalnie wyznaczonych punktach recepcyjnych. Ich listę wraz z lokalizacją na mapie można znaleźć na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców: Pomoc dla Obywateli Ukrainy. Osoby, które legalnie przekraczają granice są kierowane do punktów recepcyjnych później do konkretnych ośrodków.

– Problemem mogą być dla nas osoby, które się nie zarejestrowały. Nie wiemy jak mamy postępować w takim przypadku. Zwróciliśmy się z tym pytaniem do Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Wojewody – mówi wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak.
Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował specjalną stronę internetową (w języku polskim oraz ukraińskim): Ukraina oraz infolinię dedykowaną osobom potrzebującym pomocy. Aby uzyskać informacje, w zakresie m.in.: punktów recepcyjnych czy ogólnych warunków i zasad wjazdu i pobytu w Polsce należy zadzwonić pod numer: +48 47 721 75 75. Informacje zarówno dla obywateli Ukrainy, jak i Polaków przebywających na terenie Ukrainy publikuje również Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Gminna infolinia i pomoc urzędników

Gmina uruchomiła specjalną infolinię w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali do nas z terenu objętego wojną i przebywają na terenie gminy Piaseczno. Infolinia czynna jest codziennie od godz. 8.00 do godz. 20.00 pod numerem telefonu: 666 973 189. Osoby obsługujące infolinię będą próbowały odpowiedzieć na pytania, ale również podejmą próbę koordynacji działań mieszkańców oraz przyjeżdżających obywateli Ukrainy. Z MGOPS w sprawie pomocy można się również kontaktować mailowo: ua@mgops.piaseczno.eu.

W związku z tym, że obywatele Ukrainy od wielu lat wybierają teren naszej gminy jako miejsce zamieszkania – stałego lub czasowego, pracownicy różnych wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno są przygotowani do obsługi tej grupy obcokrajowców.

– W ubiegłym roku między innymi przeszkoliliśmy urzędników w ramach programu „Share Sira: Integracja cudzoziemców w społeczności lokalnej”. W ostatnim czasie wydana została ulotka dotycząca segregacji odpadów komunalnych w języku ukraińskim, jesteśmy w trakcie przygotowywania podobnej informacji dotyczącej załatwiania formalności w UMiG Piaseczno, które pojawią się również na stronie internetowej urzędu – mówi wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak.

Wsparcie psychologiczne dla uczniów

Ważne działania dotyczą również dzieci i młodzieży. W naszych szkołach i przedszkolach uczy się obecnie 263 młodych Ukraińców. W dniu wczorajszym wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak wysłała list do dyrektorów placówek oświatowych z prośbą o zapewnienie wsparcia psychologicznego w kontekście sytuacji na Ukrainie zarówno uczniom pochodzenia ukraińskiego, jak i pozostałym.

– Poprosiłam o przeprowadzenie lekcji wychowawczych dotyczących konfliktu Rosji i Ukrainy, zwrócenie uwagi na potrzebę szczególnej solidarności z obywatelami Ukrainy w tym trudnym dla nich czasie – mówi wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak. – Prosimy również rodziców dzieci o zadbanie o ich emocje, filtrowanie informacji, które trafiają do dzieci, rozmowę o trwającym konflikcie zbrojnym. Chcemy również zorganizować webinarium dla rodziców na temat tego, jak rozmawiać z dziećmi o wojnie.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej oferuje wsparcie psychologiczne w języku ukraińskim (Безкоштовна допомога психологічна на рідній мові для українців. Запрошуємо на прийом в ПОІКу.): Tel. 22 757 68 20.

Wytyczne z urzędów centralnych

– Na razie nie dostaliśmy konkretnych wytycznych dotyczących przyjmowania uchodźców – informuje burmistrz Daniel Putkiewicz. – Trzeba pamiętać, że część obywateli Ukrainy, którzy trafią do Piaseczna to będą bliscy osób już mieszkających na terenie naszej gminy i najprawdopodobniej zamieszkają ze swoimi rodzinami. Drugą grupą będą uchodźcy relokowani przez rząd. Oczywiście przyjmiemy obywateli Ukrainy, pamiętać jednak należy, że mamy ograniczone możliwości w tym zakresie. Przyjęcie dużej grupy uchodźców i zapewnienie im stałego schronienia oznaczałoby konieczność wyłączenia z użytkowania jakiegoś budynku będącego siedzibą instytucji publicznej, na co nie bardzo możemy sobie pozwolić. Czekamy jednak na wytyczne rządowe w tym zakresie.

Sprawdzone organizacje pomocowe

W Polsce pomoc dla Ukrainy oraz związane z nią zbiórki pieniężne i rzeczowe, a także zapotrzebowanie na transport uchodźców lub darów lub miejsca noclegowe organizują między innymi:

Fundacja Ocalenie: ocalenie.org.pl. Bieżące informacje o rodzaju potrzebnej pomocy publikowane są na FB Fundacji Ocalenie.

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej: pcpm.org.pl

Caritas: caritas.pl

Polska Akcja Humanitarna: www.pah.org.pl/sos-ukraina/

Polska Misja Medyczna: pmm.org.pl

Fundacja HumanDochumandoc.pl

Apelujemy, aby przed dokonaniem wpłaty na jakiekolwiek konto pomocowe, upewnić się, że nasze pieniądze trafią do potrzebujących. Niestety, przy takich okazjach pojawiają się również oszuści, którzy chcą wykorzystać ofiarność darczyńców. Organizacje Pożytku Publicznego można sprawdzić na stronie: www.finanse.mf.gov.pl. Przed fałszywymi zbiórkami będą z pewnością ostrzegać strony takie jak: NiebezpiecznikZaufana Trzecia StronaSekurak.

Powiat Piaseczyński organizuje z kolei zbiórkę środków medycznych dla Nowogrodu Wołyńskiego. Potrzebne są głównie wyroby medyczne służące do tamowania krwotoków. Można je przynosić do siedziby Starostwa Powiatowego w Piasecznie  przy ul. Chyliczkowskiej 14 w dniach 28 lutego-1 marca 2022 r. w godzinach pracy urzędu (8.00-16.00).

Tematy powiązane:
Piaseczno solidarne z Ukrainą