Piaseczno w międzynarodowym projekcie naukowo-badawczym

1209
Na zdjeciu cztery rece stykające się, w tle wykres z liczbami.
foto pixabay.com

Gmina Piaseczno została wytypowana do międzynarodowego projektu naukowo-badawczego dotyczącego ekonomii współdzielenia (ang. sharing economy), realizowanego na trenie Mazowsza przez Agencję Rozwoju Mazowsza.

Projekt „Public4mSME+ Sharing economy model as a resource for MSMEs during COVID-19 recovery time – second stage” realizowany był na przełomie czerwca i lipca 2023 r. Poświęcony był wypracowaniu mechanizmu do oceny gotowości miast to wdrażania rozwiązań opartych o gospodarkę dzielenia się (Sharing Economy) oraz generowania rekomendacji z konkretnymi rozwiązaniami gotowymi do zastosowania w celu wspierania lokalnych firm. Objął pilotażowo po dwa obszary z Polski, Mołdawii i Ukrainy. Zadaniem Brokera było wypełnienie ankiety oraz zaimplementowanie zaproponowanych (zrealizowanych w innych krajach) projektów na uwarunkowania piaseczyńskie. Wynikiem tych działań w naszej gminie było opracowanie dwóch projektów wdrożeniowych.

1. „Zamień tradycyjny baner, na baner pełen korzyści!”

Cel główny:

  Niniejszy projekt ma na celu ułatwienie dostępu MŚP do usług wsparcia w zakresie zmiany tradycyjnej formy reklamowania się na reklamę internetową – przy użyciu narzędzi cyfryzacji. Projekt jest kontynuacją działań związanych z wprowadzeniem na terenie gminy Uchwały krajobrazowej, w dużym stopniu ograniczającej wieszanie banerów reklamowych.

  Cele wynikowe:

  • Stworzenie programu grantowego i wsparcia merytorycznego w zakresie marketingu internetowego.
  • Stworzenie platformy reklamowej dla lokalnych przedsiębiorców i usługodawców gminy, umożliwiającej promocję własnej działalności oraz przepływ informacji dotyczących usług oferowanych w Piasecznie.

  Cele strategiczne:

  • Edukacja i promocja cyfryzacji reklamy dla MŚP.
  • Informowanie MŚP o korzyściach i znaczeniu cyfryzacji.
  • Promowanie lokalnych produktów i korzystanie z narzędzi marketingu internetowego.
  • Przeprowadzenie spotkań i szkoleń w zakresie e-commerce i cyfryzacji systemów zarządzania.
  • Pomoc w poszukiwaniu wsparcia finansowego.

  2. „Organizacja lokalnych sieci biznesowych mSME w celu wsparcia tworzenia lokalnych łańcuchów wartości, wzajemnego uczenia się i rozwiązywania problemów”.

  Projekt ma na celu organizację lokalnych spotkań networkingowych dla przedsiębiorców działających w mieście, których celem jest wzmacnianie współpracy między nimi. Istotą spotkań networkingowych jest założenie, że naturalny przepływ wiedzy, wsparty doświadczeniem i praktyką biznesową, jest możliwy między przedsiębiorcami.

  Ciekawym rozwiązaniem zapewniającym korzystną treść spotkań jest poszukiwanie wyzwań i problemów wśród przedsiębiorców (oraz innych instytucji w okręgu) i rozwiązywanie ich podczas spotkań (poprzez dyskusje lub pracę grupową).

  Integralnym elementem związanym z budowaniem sieci współpracy między firmami powinno być uwzględnienie dodatkowych wartości dla przedsiębiorców, które będą wiązały się z większym zaangażowaniem ich zasobów finansowych, np.:

  1. Organizacja elitarnych klubów/spotkań dla zainteresowanych firm, w których uczestniczą eksperci/doradcy (opłata za udział).
  2. Organizacja wspólnych stoisk i prezentacji firm z okręgu na branżowych wydarzeniach/targach itp.
  3. Zachęcanie do wspólnego składania wniosków o fundusze publiczne przez kilku przedsiębiorców z miasta (konsorcja biznesowe) lub we współpracy z inną instytucją (lokalna instytucja wspierająca biznes, instytucja badawcza itp.).

  Rodzaje działań:

  1. Spotkania networkingowe mogą być organizowane w siedzibach różnych instytucji publicznych w mieście. Może to umożliwić nawiązanie bliższych relacji między przedsiębiorcami a pracownikami tych instytucji.
  2. W ramach działań zaleca się uwzględnienie lokalnych restauracji, klubów, pubów jako organizatorów spotkań, w ramach których firmy rekompensowałyby koszty wynajęcia lokalu, dokonując zakupów w barze. W Europie Zachodniej tworzone są specyficzne lokalne sieci gastronomiczne skupiające się na określonym temacie.
  3. Korzystnym elementem w organizacji spotkań może być nawiązanie współpracy między operatorem tej działalności a instytucjami współpracującymi z funduszami europejskimi dla firm i poszukującymi przedsiębiorców, aby zaoferować swoje wsparcie.
  4. W procesie realizacji możliwe jest nawiązanie współpracy kilku sąsiednich miast w celu zwiększenia potencjału tworzonej sieci połączeń firmowych.

  Wdrożenie działań wymaga następujących kroków:

  1. Przygotowanie lokalnej bazy.
  2. Przygotowanie scenariusza spotkań, w tym: tematyki, miejsc, źródeł wiedzy.
  3. Organizacja spotkań.
  4. Promocja wyników w lokalnym środowisku.

  Następnym krokiem było przeprowadzenie przez Brokera wywiadów dotyczących możliwości wdrożenia ww. projektów z jednostkami miejskimi i przedsiębiorcami.

  Seminarium podsumowujące

  Podsumowanie podjętych w projekcie działań wraz z raportem zostanie zaprezentowane podczas seminarium (w języku angielskim) zaplanowanego na 25 lipca 2023, godz. 10.00 w formule on-line. Więcej informacji dostępnych jest na stronie projektu, gdzie zarejestrować można adres email, na który otrzymacie Państwo link do wydarzenia: https://public4sme.eu/index.php/2023/07/15/final-seminar-in-the-project/. Serdecznie zapraszamy.

  O samym projekcie poczytać można na stronie www.public4sme.eu.