Piaseczyńska Narada Klimatyczna

616
Piaseczyńska Narada Klimatyczna
Piaseczyńska Narada Klimatyczna

15 marca 2024 r., o godzinie 17.00 odbędzie się Piaseczyńska Narada Klimatyczna zorganizowana przez Młodzieżową Radę Gminy Piaseczno. Spotkanie odbędzie się w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym przy ul. Jana Pawła II 55 w Piasecznie (w sali konferencyjnej na parterze, wejście od strony Biblioteki Publicznej).

Narada rozpocznie się od prelekcji eksperta dotyczącej aktualnego stanu środowiska naturalnego. Następnie przedstawione zostaną wyniki szkolnych audytów i narad klimatycznych, prowadzonych wraz z samorządami w piaseczyńskich szkołach od listopada poprzedniego roku. Po wstępie rozpocznie się najważniejsza część wydarzenia, czyli międzypokoleniowe warsztaty, podczas których uczestnicy porozmawiają o stanie środowiska naturalnego w Piasecznie oraz o tym jak można działać na rzecz jego polepszenia.

Informacje zebrane podczas Piaseczyńskiej Narady Klimatycznej oraz szkolnych audytów i narad klimatycznych zostaną wykorzystane w inicjatywie uchwałodawczej, zawierającej propozycje realnych, pozytywnych rozwiązań w obszarze polityki klimatycznej gminy Piaseczno.

Wydarzenie odbywa się w ramach realizacji zadania „Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno dla klimatu” finansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i Gminy Piaseczno. Partnerem w realizacji Narady, jak i całego zadania jest Fundacja Civis Polonus.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/911078627428380