Piknik ekologiczny dla uczniów

5160
Piknik ekologiczny dla uczniów. Na zdjęciu uczniowie biorący udział w eko-grze.
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

W miasteczku ekologicznym uczniowie poszerzali wiedzę na temat zanieczyszczeń powietrza i ich wpływu na zdrowie.

W ramach kampanii edukacyjnej Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej wraz z fundacją ekologiczną EKOARKA zorganizował w dniu 3 listopada na Placu Józefa Piłsudskiego piknik ekologiczny dla uczniów szkół z terenu gminy Piaseczno. Miasteczko ekologiczne powstało z okazji „Dnia Czystego Powietrza”.

– Jesień to czas, kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy, a wraz z nim wzrost emisji zanieczyszczeń. W Polsce niska emisja jest głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza. Bardzo ważne tym samym są działania edukacyjne i uświadamiające istotę tego problemu – mówi p.o. Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Dorota Krug-Płoska.

Podczas warsztatów na piaseczyńskim Rynku uczniowie mieli okazję poszerzać swoją wiedzę na temat zanieczyszczenia powietrza, wpływu smogu na zdrowie i sposobów walki z zanieczyszczeniami a przy okazji dobrze się bawić.