Obwieszczenie OŚR.6220.20.2021

1665

o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o opinie w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S.A. pod nazwą „WWA_PIASECZNO_ KULESZOWKA3/14110

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie OŚR.6220.20.2021