Pismo Wojewody Mazowieckiego dotyczące odśnieżania dachów na terenie województwa mazowieckiego

789

Szanowni Państwo,

w związku z nadejściem sezonu zimowego, pogorszeniem się warunków meteorologicznych i mogących wystąpić intensywnych opadów śniegu na terenie województwa mazowieckiego informuję, że na podstawie art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2351 z późn. zm.) właściciel lub zarządca obiektu budowlanego obowiązany jest „zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.”

W związku z powyższym i w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców województwa mazowieckiego, zwracam się do Państwa z prośbą o dopilnowanie obowiązku odśnieżania dachów wszystkich obiektów budowlanych w swoich granicach administracyjnych.

Z poważaniem
Wojewoda Mazowiecki
Konstanty Radziwiłł

Plik do pobrania: pismo do JST dot. odśnieżania dachów (.pdf, 102 KB)