Konsultacje na temat placu rekreacyjnego przy ul. Cyraneczki w Julianowie
Konsultacje na temat placu rekreacyjnego przy ul. Cyraneczki w Julianowie

Na wrzesień zaplanowano kolejny etap konsultacji dotyczących zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Cyraneczki w Julianowie.

Pod koniec kwietnia 2022 r. został uchwalony nowy plan miejscowy dla omawianego terenu, dzięki czemu działki zostały scalone i powiększył się obszar zagospodarowania, co dało wolną drogę do realizacji oczekiwanej już od wielu lat przestrzeni publicznej skierowanej głównie do dzieci i młodzieży, choć nie tylko. Pierwsze, czerwcowe spotkanie z mieszkańcami w tej sprawie umożliwiło architektom poznanie oczekiwań dotyczących zagospodarowania tego terenu. Na tej podstawie architekci przygotowali kilka koncepcji, które zostaną poddane konsultacjom społecznym podczas spotkania 7 września 2022 roku o godz. 18.00 w Klubie Kultury przy ul. Julianowskiej 67A. W spotkaniu wezmą udział architekci z biura JAZ+Architekci oraz przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

Mieszkańcy mogą wypowiedzieć się również w internetowej ankiecie.

Szczegóły są podawane na bieżąco na facebookowym profilu Rewitalizacja Piaseczna oraz na stronie internetowej gminy: www.piaseczno.eu. Zebrane podczas konsultacji społecznych uwagi pozwolą wyłonić ostateczny kształt propozycji zagospodarowania nowego terenu rekreacyjnego w Julianowie.

Spotkanie podsumowujące konsultacje i prezentujące ostateczną koncepcję zaplanowane jest na 20 września 2022 roku na godz. 18.00, również w Klubie Kultury w Józefosławiu. Zapraszamy!

Wydarzenie na FB: www.fb.com/events/487577806528993/487577819862325/

Plac rekreacyjny przy ul. Cyraneczki w Julianowie - konsultacje w Józefosławiu