Planowane przerwy w dostawie energii

2009

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa intensywnie modernizuje urządzenia energetyczne i prowadzi liczne prace eksploatacyjne przy sieci. Starają się tak zorganizować i przygotować prace w terenie, aby przerwy w zasilaniu trwały możliwie jak najkrócej.

Każdorazowo o planowanych przerwach powiadamiają z pięciodniowym wyprzedzeniem jak najszersze grono mieszkańców terenu, którego dotyczy ograniczenie. Zwyczajowo informują odbiorców energii elektrycznej za pomocą rozwieszonych ogłoszeń, komunikatów głosowych pod nr telefonu Pogotowia Energetycznego 991 oraz za pośrednictwem strony: www.pgedystrybucja.pl/wylaczenia.

Zachęcamy mieszkańców do śledzenia strony firmy PGE Dystrybucja oraz do skorzystania z możliwości automatycznego powiadamiania (na wskazany adres mailowy) o planowanych wyłączeniach za pośrednictwem newslettera, który można aktywować na stronie: www.pgedystrybucja.pl/newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach

Dodatkowo, na stronie głównej Gminy Piaseczno mamy na stałe umieszczony baner, po którego kliknięciu otwiera się strona z planowanymi wyłączeniami w naszym regionie.