Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Piaseczno.

1493

Gmina Piaseczno zrealizowała projekt „Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Piaseczno” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

Umowa na realizację projektu została podpisana w 2014 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 49 800,00 zł.

Powyższe środki były przeznaczone na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Piaseczno. W ramach projektu stworzony zostanie plan gospodarki niskoemisyjnej, baza danych. Przeprowadzone zostaną szkolenia dla pracowników.

pasek logotypu
pasek logotypu