Modernizacja budynku dworca PKP w Piasecznie.

1607
odnowiony dworzec

Gmina Piaseczno pozyskała środki na realizację inwestycji dotyczącej modernizacji budynku dworca PKP w Piasecznie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, działanie 4.3 „Ochrona powietrza energetyka” oraz Priorytet V „Wzmocnienie roli miasta w rozwoju”, działanie 5.2 „Rewitalizacja miast” w ramach inicjatywy JESSICA, Projekt Miejski.

Założeniem projektu była modernizacja budynku dworca kolejowego w Piasecznie oraz zagospodarowanie jego otoczenia. Obiekt zlokalizowany przy ulicy Dworcowej, zajmuję powierzchnię użytkową 431m².

Niskooprocentowana pożyczka w ramach inicjatywy JESSICA została udzielona Gminie Piaseczno przez Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. w roku 2014.

W ramach działania 4.3 Ochrona powietrza, energetyka jest to pożyczka na kwotę 1 085 826,57 zł.

W ramach działania 5.2 Rewitalizacja miast jest to pożyczka na kwotę 821 565,08 zł.
Spłata pożyczki nastąpi w latach 2015-2023, sfinansowano do 75% wydatków kwalifikowanych, do wysokości kwoty udzielonej pożyczki.

pasek logotypu 1
pasek logotypu 1
pasek logotypu 2
pasek logotypu 2