Plany inwestycyjne PWiK Piaseczno

2587
Nowe ujęcie wody i dalsza rozbudowa kanalizacji. Na zdjęciu SUW przy ul. Żeromskiego z lotu ptaka.
foto: Archiwum PWiK Piaseczno

Rozpoczynają się przygotowania do budowy nowej stacji uzdatniania wody, która będzie zasilać północną część gminy. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie planuje na 2023 rok również realizację kilku innych inwestycji. 

Gminna spółka wodociągowa w 2023 roku będzie kontynuować prace projektowe i budowlane dotyczące wymiany sieci wodociągowej w ulicach Okulickiego, Szkolnej, Kusocińskiego, Puławskiej, Łabędziej, Zgody, Żeromskiego, Chyliczkowskiej, Julianowskiej oraz Królewskie Lipy w Piasecznie. Głównym celem prowadzonych przedsięwzięć jest zapewnienie mieszkańcom miasta i gminy Piaseczno niezawodnego systemu zaopatrzenia w wodę.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., oprócz przebudowy, budowy oraz wymiany sieci wodociągowej, prowadzi też prace nad rozbudową istniejących stacji uzdatniania wody oraz uniezależnieniem się od zakupów wody z zewnętrznych źródeł. W związku z powyższym PWiK planuje w bieżącym roku ogłosić postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla trzech istniejących stacji uzdatniania wody – w Siedliskach, Mieszkowie i Jazgarzewie.

Nowa stacja uzdatniania wody

Jednak sztandarową inwestycją spółki, która pozwoli uniezależnić PWiK od zakupów wody od zewnętrznych dostawców, jest budowa zupełnie nowej stacji uzdatniania wody przy ul. Energetycznej w Piasecznie. Obecnie prowadzone są prace koncepcyjno-projektowe dla stacji uzdatniania wody, która będzie zasilać w wodę północną cześć Piaseczna oraz Józefosław i Julianów. Budowa nowej stacji uzdatniania wody wraz z kilkunastoma studniami głębinowymi, z których cześć będzie miała głębokość blisko 300 m, to ogromne wyzwanie inwestycyjne dla spółki wodociągowej. Szacowany koszt to około 80 mln zł – będzie to najbardziej kosztowna inwestycja w dziedzinie gospodarki wodociągowej w historii Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Jednakże jej realizacja przyczyni się do znaczącego wzrostu bezpieczeństwa dostaw wody do mieszkańców gminy Piaseczno.

Kolejne odcinki sieci kanalizacyjnej

PWiK Piaseczno kontynuuje również prace związane z budową sieci kanalizacyjnej. W 2023 roku zakończy się budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Pęchery i Grochowa. Odcinek w Pęcherach jest już gotowy, w tym roku realizowane będą prace w Grochowej. Planowany termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2023 r. Spółka jest również gotowa do realizacji projektu rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Bogatkach. Jeśli uda się pozyskać dofinasowanie na realizację tej inwestycji, PWiK Piaseczno będzie mógł rozpocząć budowę. Oczywiście zadanie będzie etapowane.