Jak chronić okolice Jeziorki przed zabudową? Jak dojedziemy do Warszawy, która chce zmniejszać ruch samochodowy w mieście? Na te inne pytania odpowie Strategia Rozwoju Gminy – dokument, który określi kierunki działań samorządu do roku 2040.

Strategia Rozwoju Gminy ma za zadanie diagnozować najważniejsze uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz potencjał gminy. Dokument powinien wskazywać kierunki rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego. Pełni także rolę włączającą społeczność lokalną w sprawy gminy, np. poprzez proces konsultacji czy oceny działań samorządowców. Aktualna Strategia Rozwoju Gminy obejmuje wprawdzie okres do roku 2030, ale samorząd zdecydował się na opracowanie nowej strategii z perspektywą do 2040 r. Impulsem było rozpoczęcie prac nad Strategią Rozwoju Metropolii Warszawskiej. Strategia jest też podstawą do pozyskania środków zewnętrznych. Do przygotowania strategii przystąpiły też sąsiednie gminy naszego powiatu: Lesznowola, Góra Kalwaria czy Konstancin-Jeziorna.

– Chcemy określić strategiczne kierunki rozwoju Piaseczna w kontekście całej metropolii, tak aby przyjęte w obu dokumentach rozwiązania były kompatybilne i uwzględniały potrzeby mieszkańców naszej gminy – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – Mierzymy się z problemami, których nie rozwiąże się w rok czy dwa, jak również takimi, w których interesy różnych grup mieszkańców są rozbieżne, a nawet sprzeczne. Chcemy więcej zieleni, ale też więcej parkingów. Właściciele nieruchomości chcą je dobrze sprzedać lub zabudować, a inni mają obawy związane z pojawianiem się kolejnych budynków, mieszkańców i samochodów. Wyznaczenie strategicznych kierunków działań pozwala podejmować bieżące decyzje w oparciu o długofalowe cele, które chcemy osiągnąć, jako najbardziej optymalne dla gminy i jej mieszkańców – wyjaśnia burmistrz Piaseczna.

Prace nad Strategią Rozwoju Gminy poprowadzi dr hab. Wojciech Dziemianowicz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. W marcu i kwietniu zrealizowany zostanie cykl siedmiu debat strategicznych, podczas których eksperci przedstawią zagadnienia związane z określonymi obszarami tematycznymi. Spotkania będą transmitowane online i mają charakter prekonsultacji. Zachęcamy do ich śledzenia, co będzie pomocne podczas zaplanowanych na jesień konsultacji społecznych. Wszystkie spotkania odbędą się o godzinie 18.00.

Wstępny plan tematów wygląda następująco:

  1. „Piaseczno zagospodarowane” – 7 marca 2023 r.
  2. „Piaseczno klimatycznie odporne”– 16 marca 2023 r.
  3. „Piaseczno w podróży” – 23 marca 2023 r.
  4. „Piaseczno wielopokoleniowe” – 30 marca 2023 r.
  5. „Piaseczno w zdrowiu i kondycji” – 13 kwietnia 2023 r.
  6. „Piaseczno i gospodarka przyszłości” – 20 kwietnia 2023 r.
  7. „Piaseczno i kompetencje przyszłości” – 27 kwietnia 2023 r.

Może on jednak jeszcze ulec zmianie ze względu na ustalanie terminów z zaproszonymi ekspertami. Informacje będziemy aktualizować bliżej terminów spotkań.

Jesienią 2023 roku odbędą się konsultacje społeczne przygotowanego przez ekspertów materiału.

– Wspólnie z mieszkańcami chcemy wyznaczyć kierunki działań gminy. Zależy nam na tym, żeby mieszkańcy czynnie uczestniczyli w tworzeniu listy zadań stojących przed gminą – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – Dokument powinien być gotowy przed końcem roku 2023. Na początku roku przyszłego planujemy przedstawić go Radzie Miejskiej, która jest organem podejmującym decyzje w zakresie zatwierdzenia do realizacji strategicznych dla samorządu dokumentów – dodaje wiceburmistrz Robert Widz.

Szczegółowe informacje o terminach spotkań i konsultacji będą na bieżąco podawane na stronie internetowej gminy: www.piaseczno.eu.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY PIASECZNO