Podatek od nieruchomości on-line lub pocztą

2070
mObywatel

W gminie Piaseczno decyzje wymiarowe na podatek od nieruchomości w 2024 roku wysyłane są poprzez skrzynkę do e-doręczeń, skrzynkę ePUAP oraz tradycyjnie – za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Mieszkańcy, którzy założyli skrzynkę do e-doręczeń nie muszą zgłaszać tego faktu do Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie – korespondencja zawierająca decyzję wymiarową do tych adresatów zostanie wysłana automatycznie. Adresaci decyzji wymiarowych, którzy nie posiadają skrzynki do e-doręczeń, ale posiadają profil zaufany, decyzje wymiarowe otrzymają na skrzynkę ePUAP. Aby odebrać taką korespondencję należy w pierwszej kolejności podpisać i odesłać dokument UPD (urzędowe potwierdzenie doręczenia). Dopiero po odesłaniu dokumentu UPD będzie możliwe pobranie decyzji wymiarowej i jej odczytanie.

Po odebraniu korespondencji, czy to w skrzynce do e-doręczeń, czy ePUAP, osoby, które korzystają z aplikacji mObywatel będą mogły opłacić podatek korzystając z e-płatności. Informacja o oczekującej płatności pojawi się w aplikacji w dniu następnym po odebraniu decyzji wymiarowej (czyli np. jeśli odbierzemy decyzję wymiarową w skrzynce do e-doręczeń w środę 21 lutego 2024 r., w zakładce e-płatności w aplikacji mObywatel płatność pojawi się dopiero w czwartek 22 lutego 2024 r). Opłacić można zarówno jedną ratę, jak i wszystkie równocześnie. Jeśli właścicieli nieruchomości jest więcej niż jeden, opłacenie przez jednego z nich zostanie odnotowane w systemie i pozostali współwłaściciele nieruchomości w e-płatnościach będą widzieli tylko zobowiązania, które pozostały do opłacenia (czyli np. kolejną ratę podatku od nieruchomości).

UWAGA! Jeśli skrzynka do e-doręczeń zostanie założona już po tym, jak decyzja wymiarowa została wysłana przez Pocztę Polską tradycyjną drogą (listem poleconym), nie będzie ponownie przekazana przez skrzynkę do e-doręczeń – tam znajdziemy dopiero kolejną korespondencję od Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

Do osób, które nie posiadają ani skrzynki ePUAP (albo nie poinformowały o adresie tej skrzynki UMiG Piaseczno), ani nie założyły skrzynki do e-doręczeń, decyzje wymiarowe przesyłane są tradycyjnie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Więcej na temat możliwości korzystania z e-płatności w artykule: mObywatel w Piasecznie może więcej. Informacje o e-doręczeniach znajdą Państwo również na stronie www.gov.pl/web/e-doreczenia.