Podsumowanie pracy zdalnej w szkołach

69876

Szanowni Państwo,

Z perspektywy minionych dni, wiemy jak trudny był to czas dla rodziców, nauczycieli i dyrektorów.

Dziękuję dyrektorom za zorganizowanie procesu nauczania zgodnie z otrzymanymi wytycznymi, a także za rozwiązywanie indywidualnych problemów technicznych, które pojawiały się po stronie uczniów.

Nauczycielom dziękuję za kreatywność i elastyczne podejście do nowych warunków pracy zdalnej.

Rodzicom dziękuję za wszystkie cenne uwagi dotyczące organizacji procesu nauczania w pierwszym tygodniu kwarantanny.

Rekomenduję rodzicom, aby w razie trudności ucznia z realizacją zadanego materiału, zarówno technicznych jak i organizacyjnych kontaktować się z nauczycielem, wychowawcą lub dyrektorem. Jestem przekonana, że w ramach posiadanej wiedzy i  możliwości osoby, te znajdą stosowne rozwiązania na pojawiające się trudności.

Z zebranych w szkołach informacji wynika, że nauczyciele bardzo kreatywnie podeszli do „nauczania domowego” i zapewnili realizację tego procesu w sposób dostosowany do możliwości uczniów. Wszystkie nasze placówki  korzystają przede wszystkim z dziennika elektronicznego, e-maili, ale także ze swoich stron internetowych (np. Zakładki na stronie – nauka), portali społecznościowych typu facebook. Za pomocą chociażby messengera – tworzone są grupy klasowe, za pomocą których prowadzić można grupowe wideospotkania online.

Ponadto są też dostępne lub właśnie wdrażane w gminnych placówkach kolejne rozwiązania wspomagające zdalną komunikację i naukę:
1. Microsoft office 365 w chmurze,
2. platformy edukacyjne Twinspace, Discord,
3. e-twinning,
4. aplikacje matlandia, quizlet, wordwall, eduelo,
5. strony internetowe:
– gov.pl
– pistacja.tv
– e-podręcznik.pl
– nowaera.pl/naukazdalna
– online.seterra.com
– gry-geograficzne.pl
– eduelo.pl

Książki i materiały edukacyjne dostępne są również bezpłatnie m.in na stronach:
– Cambridge University Press www.cambridge.org/elt/blog
– Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. komandytowa www.uczezdalnie.gwo.pl
– Grupa MAC S.A. www.mac.pl/publikacje
– Klett Polska www.dzwonek.pl/Klett
– Macmillan anglistaonline.macmillan.pl
– Nowa Era www.nowaera.pl/naukazdalna
– Oxford University Press www.oup.com/elt/learnathome
– Pearson www.pearson.pl/jezyk-angielski/domowa-szkola/
– PWN Wydawnictwo Szkolne www.akademia.pwn.pl
– Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/
– Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON operon.pl/edukacjazdalna

Główne problemy, które pojawiły się w związku z nowym sposobem nauczania dotyczyły możliwości dostępu niektórych uczniów do sprzętu komputerowego i dostępu do internetu w warunkach domowych, lub w przypadku rodzin wielodzietnych ograniczona możliwość dostępu do komputera. Problem ten na szczęście nie dotyczył w naszej gminie nauczycieli, którzy są przygotowani do pracy zdalnej. To nowa sytuacja dla nas wszystkich i wszyscy uczymy się nowego podejścia do kwestii e-edukacji. Pojawiają się różne wnioski i różne opinie, czy ilość przekazywanych tą drogą materiałów do realizacji jest zbyt duża czy zbyt mała, zadania są zbyt łatwe czy zbyt trudne. To też kwestie indywidualne związane ze stylem pracy poszczególnych nauczycieli wobec braku wyznaczonych standardów w tym zakresie. Zdajemy sobie też sprawę, z trudnej sytuacji rodziców, którzy borykają się z wieloma dodatkowymi problemami związanymi chociażby ze swoją pracą i nie mogą poświęcić wystarczająco dużo czasu na pracę z dzieckiem, lub w tym samym czasie wykonują prace zdalną, do której potrzebują chociażby dostępu do komputera w tym samym czasie co dziecko. W wielu szkołach, szkolni specjaliści służą Rodzicom i Uczniom wsparciem w tej trudnej sytuacji.

Uczniowie klas 8 są w szczególnej sytuacji, dlatego też dostają dodatkowe materiały do nauki z przedmiotów egzaminacyjnych. Zachęcam Ósmoklasistów do korzystania z zadań codziennie przesyłanych przez CKE.

Chciałabym zwrócić uwagę na fakt, że na obecnym etapie czyli zawieszenia zajęć nauczyciele zostali poproszeni o przygotowanie materiałów dydaktycznych do samodzielnej pracy uczniów w domu. Materiały te powinny rozwijać zainteresowania uczniów, utrwalać wiedzę, przygotowywać do egzaminów jednak nie powinny być formą realizacji podstawy programowej  i poddawane ocenie.  Śledząc doniesienia MEN- u możemy spodziewać się przedłużenia zamknięcia placówek oświatowych do Świąt Wielkanocnych i tym samym wdrożenia nowego sposobu nauczania czyli  tzw. zdalnego nauczania. Mam nadzieję, że rozwiązania, które  najprawdopodobniej w najbliższym czasie zaproponuje Ministerstwo Edukacji będą możliwe do zrealizowania przez wszystkie nasze placówki.

Proszę wszystkich Państwa o wzajemną wyrozumiałość. Proces nauczania  powinien oczywiście trwać, natomiast najważniejsze teraz jest przestrzeganie zaleceń związanych z sytuacją epidemiologiczną.

Życzę wszystkim zdrowia, cierpliwości i pogody ducha.
Hanna Kułakowska – Michalak